Go to Top

Data-Driven Marketing: Leveraging Big Data for Your Business

Vidareutbildning

Sommaren 2013 bestämde jag mig för att komplettera min redan breda och djupa utbildning med några internationella kurser inom ehandel, webb och näringsverksamhet. Den här kursen handlade om hur man analyserar statistik och data kring sin verksamhet, och hur man använder informationen till sin fördel i verksamheten.

Kursen vid Cornell University

Kursen innehåll många intressant moment som att arbeta med bulkhantering av stora mängder data, både från Google Analytics och andra SQL-baserade källor. Jag fick också hantera SEO och hur man värderar och hanterar SEO för att nå en specifik kundgrupp. Det handlade också mycket om hur man identifierar sin aktuella målgrupp och hur man når dem via sociala medier på ett effektivt sätt.

Inom ehandel är det extra viktigt att man arbetar med förtroende och säkerhet kring den information man hanterar, detta ingick i de moment jag genomförde. Utöver det fick jag även kunskaper det som numera kallas för ”Big Data”, det vill säga hantering av olika datakällor och vilken betydelse det har i en verksamhet, och hur man nyttjar Big Data i marknadsföring online och i verkligheten.

Kursbeskrivning

Learn about the tools and skills your organization needs to build successful big data-driven marketing campaigns.”

eCornell-logo
Kursbeskrivning: This course, taught by Professor Johannes Gehrke of the Johnson School of Management at Cornell University, introduces you to the world of big data and data scientists. You explore some of the ways that data can inform your marketing strategy and open the door to targeted, customer-aware advertising. Hands-on activities and downloadable templates help you bring the ideas back to your own organization and apply them immediately.