Go to Top

Norge väljer att beskatta Bitcoins

Bild på Bitcoins

Bitcoins värde har hoppat upp och ner världen över, den har även skapat heta debatter kring dess vara eller icke vara på valutamarknaden. Och sent förra året kom så nyheten att Norge nu har beslutat att Bitcoin inte är en valuta, och därmed kommer att beskattas som en tillgång liknande aktier, guld eller dylika metaller.

Länk: Så funkar Bitcoins

Bitcoins har sedan 2013 diskuterats världen över, och är numera bannlyst och förbjuden i länder som Kina, Thailand och Korea, medan västerländska länder mer och mer börjar ta emot Bitcoin som betalning för tjänster och varor. Att Norge nu tagit ställning mot att klassa Bitcoin som en valuta kan få konsekvenser för de som innehar stora mängder Bitcoins, men samtidigt är det i princip omöjligt för myndigheter, eller någon annan, att ta reda på vem som äger ett Bitcoin eller hur mycket någon innehar av dem. Bitcoin bygger inte på en cetraliserad valuta som våra kronor, och hanteras heller inte av storbanker och liknande. Och då Bitcoin i sig är krypterad, kommer det att bli oerhört svårt för utomstående att kontrollera några uppgifter kring både antal och ägandeskapet.

Detsamma gäller oss här i Sverige, där Skatteverket nu diskuterar kring att belägga Bitcoins med moms (??!). Istället för att klassa Bitcoin som en valuta, kapitaltillgång eller tillgång i form av metaller som guld, silver eller platina, väljer svenska Skatteverket att diskutera moms på Bitcoin som en handelsvara. Man likställer betalmedlet Bitcoin med exempelvis 1 liter mjölk eller en bil, en vanlig kapitalvara helt enkelt. Kanske ser man problemet med att kunna kontrollera vem som äger, och hur mycket någon äger av Bitcoin, och väljer då att beskatta samtliga som handlar med dem oavsett ägare. Det kommer då att slå hårdast mot alla de näringsidkare som tar emot Bitcoins som betalning för tjänster och varor, de kommer då att beläggas med ytterligare moms för handeln med Bitcoins.

Min åsikt i frågan om Bitcoins är den att storbanker och myndigheter, som är vana att kunna kontroller allt, nu fruktar den decentraliserade Bitcoin-valutan som ökar i popularitet. Främst använder man argument som instabilitet (volatilitet) och kriminalitet i form av anonyma transaktioner för att smutskasta Bicoin. Jag tror att de är mest rädda för att inte styra över en global och decentraliserad valuta, de tappar kontrollen helt enkelt. Hela scenariot påminner lite om debatten kring torrent-tekniken och filmbolagens rädsla för digital stöld.

, , ,

About Christer Johansson

Jag är utbildad webbutvecklare & webbredaktör som även arbetar med e-handel. Sedan starten 1997 har jag sett och gjort många webbplatser på Internet. Jag hjälper dig med allt som har med webb och trycksaker att göra. Connect with Christer on Google+