Go to Top

Absolutions bokningsbar webbplats

Absolutions är ett företag som arbetar med människor, och använder dagligen sin webbplats för att boka in nya klienter till sin verksamhet. Då de hade en skräddarsydd mall för sin WordPress-baserade webbplats, samt att utvecklaren för den mallen inte längre hade tid att förvalta deras webbplats, sökte de min hjälp att uppdatera webbplatsen.

I uppdraget ingick allt från ren konvertering av data som fanns i egen-utvecklade plugins till en mer standardiserad struktur på webbplatsen. Man hade exempelvis en egen plugin som kallades modul, där man publicerade nyheter av olika slag på webbplatsen, istället för att nyttja WordPress naturliga inläggsfunktion med kategorier och taggar. Jag fick här konvertera alla de data som hörde till dessa plugins till den ordinarie naturliga strukturen och hantering som WordPress erbjuder.

Webbplatsen hade även ett egenutvecklat test som besökare kunde använda, detta åtgärdade jag genom att konfigurera en Quiz-plugin istället, och göra css-baserad design för front-end till den. Samt sätta upp det interna regelverket för plugin, så att den beräknade poäng och betedde sig som den egenutvecklade pluggen gjorde. Med den skillnaden att Absolutions nu kan uppdatera pluggen över tid utan att bekymra sig över inkompatibilitet.

I uppdraget ingick det även att ta fram en hel del foto-material, samt skapa enskilda boknings-kalendrar för de två kontoren baserade i Stockholm och Malmö. Utöver detta gjorde jag en hel del arbete med optimering, säkerhet, och en hel del html5, php och css-kodande för att sajten skulle uppfylla kundens krav på ”mobile first”, det vill säga fokus på mobila besökare främst, desktop sekundärt.

Jag arbetade även mycket med grafik, återskapande av deras logotyp i vektor-format, design av bildmaterial för webbplatsen. Samt SEO, och utbildning av personal kring att hantera sin webbplats.

Besök gärna Absolutions på webben: http://www.absolutions.se

Nedan finner du ett galleri på projektet, så som det såg ut vid leverans av sajten. Absolutions förvaltar själva sin webbplats idag, varför den kan skilja sig från mina bilder.

Teknik i projektet

PHP/MySQL
Back end

HTML5, CSS & Javascript
Front End

WordPress
Content Management System

Photoshop / Illustrator
Grafik, fotomaterial, mock up och design

Textproduktion
Produktion och redigering av textmaterial till webbplatsen