Go to Top

Webbutvecklare på Learnesy.com

Jag fungerade både som projektledare och webbutvecklare i min roll på Learnesy. Vi hade ett nära och bra samarbete kring både idéer och hur den nya webbplatsen skulle fungera i framtiden.

Learnesy bedriver idag verksamhet inom e-learning (distansutbildning), och erbjuder kurser i främst Microsoft Excel. Learnesys kunder är allt från privata företag till högskolor. Då företagets webbplats i dagsläget är baserat på WordPress, och utbildningen sker genom en kombination av olika plugins till WordPress, ville man kunna vidareutveckla plattformen till en mer dedikerad plattform med särskilt utvecklade funktioner för e-learning.

Demo-video

 

Den nuvarande plattformen “gör sitt jobb” men man saknar en del funktioner, och ville dessutom kunna erbjuda mer funktioner gentemot sina kunder.Mitt arbete bestod i att analysera och ge råd kring vilka plattformar och applikationer som kunde vara lämpliga att gå vidare med, och sedan utveckla och arbeta fram en fungerande beta-version för att testa gentemot kund.

Mitt val blev att bygga den nya utbildningsplattformen på en redan existerande applikation, Moodle, som ursprungligen utvecklats i Australien, och sedan 10 år tillbaka är open source. Jag formgav och utvecklade en frontend till Moodle, samt skräddarsydde några plugins för certifiering. Utöver detta arbetade jag mycket med konfigurering, och profiler på den nya webbplatsen och överförde kursmaterial från den gamla webbplatsen till den nya.

Uppdragsgivare: Learnesy AB (http://learnesy.com/om-learnesy/)
Plattform: Moodle, http://www.moodle.org
Tekniker: php, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery,

Här presenterar jag några skärmdumpar från min lokala server.