Go to Top

Miljörevisorer i Sverige

Miljörevisorer i Sverige

Miljörevisorer i Sverige (2011)

Miljörevisorer i Sverige sprider kunskap om miljörevision och hållbarhetsfrågor och är ett stöd för miljörevisorer och alla andra som arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi arbetar genom fortbildning, information, erfarenhetsutbyte, standarder och nätverk. MIS är föreningen för miljörevisorer, miljöchefer, konsulter, utbildare och alla andra som är intresserade av att bidra till hållbar utveckling. MIS har cirka 300 medlemmar.

Miljörevisorer i Sverige hade fram till 2010 en gammal hemsida som var i starkt behov av att uppdateras, både tekniskt och designmässigt. Jag fick uppdraget att arbeta fram ett förslag till dem. Jag valde då naturligt Content Management Systemet WordPress, då det hade det mest pedagogiska och lättanvända systemet. Kunden var dessutom redan förtrogen med just WordPress, och det föll sig då naturligt att använda det. I detta projektet samarbetade jag med en extern konsult, som hjälpte till att skapa den layout som används på sajten idag.

Vi integrerade också Google Analytics i sajten för att de bättre skull få statistik över besökare på sajten. Utöver detta utrustade sajten med cache-funktioner för att underlätta belastning på deras webbserver. Vi skapade samtidigt en mall för den mobila sajten, så att de kunde administrera och uppdatera sajten från sina mobiler, samt besöka sajten i ett mobilt format.

Besök webbplatsen: http://www.miljorevisor.se/

Teknik

WordPress
Publiceringssystem (CMS)

W3 Total Cache
Cache-hantering för WordPress

Google Analytics
Statistikverktyg för web

Adobe Photoshop
Grafik & bildredigering