Go to Top

Nordic Belle Center AB

Under våren 2011 blev jag kontaktad av två privatpersoner som ville ha webbplatser till sina företag. I detta uppdrag ingick inte bara webbproduktion, de beställde även webshop och tekniska funktioner som fick produceras enskilt för detta projekt.
Detta projekt varade i cirka 7 månader, och var ett av de största projekt jag arbetat med.

I projektet ingick att skapa en krav-specifikation, ta fram ny layout för webbplats, strategi för implementering av CMS i organisation, skapa e-postkonton, skapa grafik, produkt-fotografering, utbildning kring webbplatsens administration samt skräddarsydda tekniska lösningar i form av säkerhets-funktioner, statistik och olika formulär. Plattform för webbplatsen blev WordPress, dels för att den är oerhört flexibel, men också för att den är pedagogiskt utformad för ovana datoranvändare. Användbarhet var en viktig punkt. Utöver detta byggdes det tekniska funktioner i form av plugins till WordPress. Sökmotoroptimering och optimering av webbplatsen samt databas ingick.

För att lättast och smidigast kunna spåra trafik på webbplatsen, valde jag att använda Google Analytics som verktyg. Mestadels för att det är smidigt att bygga in i webbplatsen, men också för att det är lätt för kunden att sedan hantera den information som kommer från verktyget. Återigen var användbarhet en viktig faktor.

MatrixenJag fick också skriva en hel del information till företagets presentationsmaterial och produkter. I projektet var jag också tvungen att dokumentera hela processen för att kunna samordna med andra utvecklare senare i projektet. Det var också planerat att jag skulle utveckla en webbbaserad applikation för att hantera deras interna multi-level-marketing. Dock startade vi inte den produktionen fullt ut då kunden hade ekonomiska svårigheter mot slutet av projektet.

Teknik

WordPress
Publiceringssystem (CMS)

OpenCart
Plattform för webshop

PHP & MySQL
Databas & Affiliatesystem

HTML & CSS
Struktur & layout

Adobe Photoshop CS6
Grafik, logotyp & bildredigering

NIKON DSLR
Produkt & Miljö-fotografering