Go to Top

The Scope Project

The Scope Project är en organisation i New Eden (EVE Online) som jag för tillfället hängde lite med och gjorde lite roliga saker inne i spelet med. Grundaren hade en idé om hur han ville genomföra olika projekt i EVE Online, men saknade en grafisk profil för att lyfta fram projektet utanför spelet. Jag skapade frivilligt en ny logotyp baserat på den historia som det ordinarie bolaget ”The Scope” har, det vill säga ett nyhetsföretag.

Logotypen skulle representera spelares gemensamma röster, historier och yttranden, som då blev i form av en pratbubbla med projektets namn. Färgvalet blev blå med lila nyans, för att The Scope är ett neutralt nyhetsföretag som rapporterar från alla möjliga krishärdar och vardagliga situationer i EVE Online. Blå-lila nyans med svart för trycksvärta, och med hela webbadressen integrerad i loggan.