Go to Top

Så här skapar du en lokal webbserver för utveckling

Vagrant är ett verktyg du kan använda för att skapa virtuella utvecklingsmiljöer för ex. webbutveckling. Vagrant fungerar på Windows, MacOS och Linux-operativ. Med Vagrant skapar du en utvecklingsmiljö som nästintill är identisk med produktionsmiljö, du slipper kommentarer som ”det fungerar på min dator…varför funkar det inte på din?”.

Du sparar massor av tid kring att sätta upp identiska virtuella servrar på olika datorer, och flera utvecklare kan använda samma miljö oavsett vart de befinner sig eller vilket operativsystem de har på sin dator. Inget mera installera WAMP eller XAAMP med olika inställningar och annat som skiljer sig mellan olika maskiner. Nu kan du skapa en gemensam servermiljö för alla, lokalt i datorn.

Vagrant hjälper dig att snabbt komma igång med olika virtuella servrar där du kan testköra i princip vad som helst så länge du har hårdvara att hantera det. Vagrant är ersättare till andra verktyg som WAMP, XAMPP eller EasyPHP. Med Vagrant skapar du enkelt en fullfjädrad Linux server med funktioner som PHP och valfri databas, inte bara MySQL.

Vad du behöver

För att komma igång med Vagrant och en lokal server behöver du fyra saker,

För att din lokala server ska fungera korrekt, är det bra om du avinstallerar alla tidigare versioner av WAMP, XAMPP och liknande programvaror. Kom ihåg att spara din mapp med alla dina webbplatser, och exportera din befintliga databas till något lämpligt format. (Du kan sedan flytta alla befintliga projekt och databaser till din nya server).

Installation

Nästa steg är att installera programmen du just laddat ned. Jag föreslår att du skapar en mapp på hårddisken som du döper till vm (virtuella maskiner), exempelvis d:\vm\. När du installerat VirtualBox och Vagrant är det dags att initiera och starta upp Vagrant för första gången. Du kommer nu att behöva arbeta i konsol-läge, eller kommandoprompten för Windows. (I MacOS heter detta terminal, och i Windows heter den som Kommandotolken, kom ihåg att köra det som administratör)

Skapa nu en mapp i din virtuella katalog, som du döper till d:\vm\devserv1 , det är också viktigt att du ställer dig i denna mapp i kommandotolken genom att köra CD d:\vm\devserv1. Om du har lagt din utvecklingsmapp någon annanstans får du navigera dit. När du är i vår nya servermapp skriver du följande kommando i terminal/kommandotolken,

 vagrant init

Nu kommer Vagrant att starta processen med att skapa filer och använda devserv1-mappen som utgångspunkt för din nya server (Du kan ha hur många olika servrar du vill i olika mappar). Nästa steg är att lägga till en så kallad Box-fil för att skapa den virtuella servern.

Vilken typ av server du vill använda är naturligtvis helt upp till dig att avgöra, jag använder Ubuntu Precise 64-bit. Den hittar du på http://files.vagrantup.com/precise64.box, men du kan naturligtvis även besöka Vagrantbox.es och välja vilken server du vill. Ladda hem filen, och placera den i d:\vm\

Med Vagrant kan du köra ett flertal olika ”boxar” samtidigt om du så vill. Nu ska vi installera din nedladdade box så att den kan starta som en riktig server. I din kommandotolk skriver du,

vagrant box add devserv1 d:\vm\precise64.box

Vagrant har du lagt till boxen för din servermapp, och har även skapa lite konfigurationsfiler som vi behöver ändra lite i. I din servermapp, devserv1, finns det nu en fil som heter Vagrantfile, öppna denna i valfri textredigeringsprogram (Notepadd++, Sublime, etc.).

Ändra värdet för ”config.vm.box” från base till devserv1. Ta sedan bort kommentars-tecknet # vid raden som säger

config.vm.network :private_network, ip: ”192.168.33.10”

Kom ihåg, om du vill köra flera servrar än denna, måste du ändra på IP-adressen då din nya serverbox är knuten till denna. Nu ska vi starta din nya server för första gången! I din kommandotolk skriver din in följande kommando,

vagrant up

Nu konfigurerar Vagrant din nya server med alla dina inställningar och olika programvaror som ingår i den så kallade bas-boxen (base box). När den startat, ska vi installera webbserver, databas och göra lite inställningar med hjälp av SSH-terminalen PuTTY.

När Vagrant är klar med uppstarten av din server, finns den tillgänglig via SSH på ip-adressen 127.0.0.1 med port 2222 eller 2200. Observera att den IP-adress vi angav förut inte fungerar för SSH här. När du startat och anslutit till din nya Ubuntu-server med PuTTY (eller annan SSH-klient) kan vi böra installera Zend Server, så att du kan börja utveckla på den.

När du loggat in på servern, kör du följande lista av kommandon. (en i taget).

vagrant@precise64:~$ wget http://downloads.zend.com/zendserver/6.2.0/ZendServer-6.2.0-RepositoryInstaller-linux.tar.gz

vagrant@precise64:~$ tar zxf ./ZendServer-6.2.0-RepositoryInstaller-linux.tar.gz

vagrant@precise64:~$ cd ./ZendServer-RepositoryInstaller-linux/

vagrant@precise64:~/ZendServer-RepositoryInstaller-linux$ sudo ./install_zs.sh 5.4

När detta steg är klart, ska du nu kunna köra Zend Server’s installation från din webbläsare. I din webbläsare skriver du nu in den IP-adress vi angav förut, https://192.168.33.10:10082/ alternativt kan du använda https://192.168.33.10:10081/

Om du nu gjort allting rätt, så ska du nu få upp en sida med vidare instruktioner om hur du konfigurerar din lokala webbserver för att hantera allt från MySQL och PHP till allt annat som Zend Server erbjuder. I denna webbserver kan du nu lägga till valfri databas som MariaDB, MongoDB eller MysQL.

I nedan lista har jag samlat några länkar med allt du behöver för att komma vidare och lära dig mer om både Vagrant och Zend Server.

Video om hur du installerar Vagrant och lägger till servrar i den.

, , , , , , ,

About Christer Johansson

Jag är utbildad webbutvecklare & webbredaktör som även arbetar med e-handel. Sedan starten 1997 har jag sett och gjort många webbplatser på Internet. Jag hjälper dig med allt som har med webb och trycksaker att göra. Connect with Christer on Google+