Go to Top

Tjäna 1Mkr som dataforskare

Dataforskare artikel

Att vara dataforskare innebär att du granskar och analyserar information och statistik. Det är en relativt ny roll på arbetsmarknaden, och än så länge har bara universiteten i USA påbörjat utbildningar i området. Många stora internationella företag söker nu med ljus och lykta efter just dessa personer som har en naturlig läggning för matematik och statistik.

Rollen som CDO

Själva arbetsrollen går ut på att diagnosticera och analysera information som flödar in till företagets databas, och agera rådgivare kring hur företaget bäst använder all information på bästa sätt. Inom ehandel kan det handla om allt från SEO till att kartlägga företagets kundgrupper, målgrupper och hur deras beteende på företagets webbplats. Men det handlar också om att identifiera datakällor, hantera dem och skapa lämpliga strukturer för att samla in data om olika saker i företagets verksamhet, inte bara om dess kunder. Det handlar om att ta ett helhetsperspektiv kring företagets totala informationsdatabas.

Rollen, som internationellt kallas ”CDO” (Chief Data Officer, alt. Chief Digital Officer) innebär att du arbetar med att hjälpa din arbetsgivare med att identifiera olika mönster i den ständiga ström av data som flödar in i databasen. Oftast arbetar du då med företags marknadsavdelning, för det är allt som oftast här man vill dra nytta av analysen och de mönster man kan se.

Lönen för arbetet

Eftersom rollen i sig är ganska ny, och många företag idag har stora mängder information att bearbeta är det mycket stor efterfrågan på personer med kompetensen att analysera och identifiera mönster i stora dataströmmar. De platsannonser jag sett i internationell media visar på lönenivåer mellan 700 000 kr upp till 1,5 miljoner kronor per år för denna typ av arbete. Bara det tyder på att efterfrågan just nu ligger väldigt högt, och här hemma i Sverige har vi ännu inte kommit dit. Men tids nog kommer även svensk arbetsmarknad att ha en betydligt större efterfrågan på detta område, då vi egentligen ligger långt före övriga världen i att samla in information om vårt samhälle.

Indeed.com har en lista med just nu lediga platser som just Chief Data Officer.

Wikipedia säger

A chief data officer (CDO) is a corporate officer responsible for enterprise-wide governance and utilisation of information as an asset, via data processing, analysis, data mining information trading and other means. CDOs have various reporting lines including to the Chief Technology Officer (CTO), Chief Information Officer (CIO), Chief Executive Officer (CEO), Chief Marketing Officer (CMO) or the Chief Strategy Officer (CSO).

Källor: TechnologyReview | Wikipedia | Information Management | IT Business Edge | Indeed.com (Job list)

, , , , , ,

About Christer Johansson

Jag är utbildad webbutvecklare & webbredaktör som även arbetar med e-handel. Sedan starten 1997 har jag sett och gjort många webbplatser på Internet. Jag hjälper dig med allt som har med webb och trycksaker att göra. Connect with Christer on Google+